بزودی می آییم

جهت ارتباط با ما

مدیر فروش : 09114064952

مشاوره : 01732262009

مدیریت : 09117944229

آدرس: گرگان – خیابان شهید بهشتی – دانشگاه منابع طبیعی -مرکز رشد واحدهای فناوری – واحد پرورش زالوی طبی و فرآورده های دارویی و بهداشتی
تلفن دفتر دانشگاه :: 09902779558 01732262009 – 09114064952
ایمیل: caspian.leech@gmail.com