اطلاعات شرکت دانش بنیان کاسپین

اطلاعات شرکت دانش بنیان کاسپین (پرورش زالو| فروش زالو|قیمت زالو)

اطلاعات تماس

گرگان - خیابان شهید بهشتی - دانشگاه منابع طبیعی -مرکز رشد واحدهای فناوری - واحد پرورش زالوی طبی و فرآورده های دارویی و بهداشتی

+98 (0)911 794 4229

+98 (0)903 861 0515

+98 (0)17 32 26 20 09

Caspian.leech@gmail.com

DR.MR.HALIMI@GMAIL.COM

ارسال پیام

در صورت نیاز سوالات و پیام های خود را ارسال فرمایید تا در کمترین زمان پاسخ دریافت نمایید.