داروهای مسهل

آوریل 21, 2016
داروهای-گیاهی

داروهاي مسهل – يبوست – سفتي مدفوع – دير كاركردن شكم – اجابت مزاج سفت Purgative

سخه هاي تك دارويي نسخه شماره 1               […]